KROSA SKRĒJIENS “OLAINES APĻI 2021”

LAIKS UN VIETA
 • Skrējiens notiks sestdienā, 2021.gada 29.maijā, starta vieta pie Olaines Mežaparka estrādes, dalībnieka brīvi izvēlētā maršrutā un laika posmā no plkst. 9:00. Skrējiena distance jānoslēdz līdz plkst. 18:00.
 
SACENSĪBU VADĪBA
 • Skrējienu organizē Olaines Sporta centrs sadarbībā ar SIA TReGA.
 
DISTANCES (bez  vecuma ierobežojuma)
 • 5km
 • 10km
 • 21km
 
NORISE
 • Dalībnieks veic ONLINE reģistrāciju līdz 25.05.2021. plkst. 23:59 interneta vietnē www.registrejies.eu .
 • Dalībnieks reģistrējoties skrējienam piekrīt datu apstrādei un savu datu (vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas – pilsētas / novada) publicēšanai mājaslapā www.registrejies.eu .
 • Skrējiens jāveic 29.05.2021. no ierīkotas starta vietas – Olaines Mežaparkā (pie estrādes), dalībnieka brīvi izvēlētā maršrutā un laika posmā no plkst. 9:00. Skrējiena distance jānoslēdz līdz plkst. 18:00
 • Katrs dalībnieks izmanto sev ērtāko un pieejamāko ierīci (telefonu, sporta pulksteni) un aplikāciju, lai fiksētu noskrieto distanci un laiku.
 • Dalībniekam pēc skrējiena (29.05.2021. līdz plkst. 23:50) ir jāreģistrē savu rezultātu interneta vietnē www.registrejies.eu (norādot – visu prasīto informāciju, kā arī pievieno fiksētā skrējiena ekrānuzņēmumu kā apliecinājumu par skrējiena rezultāta patiesumu).
 
APBALVOŠANA
 • Kopējais medaļu skaits – 500gb.
 • Dalībnieks, kurš būs veicis 5km, 10km vai 21km distanci no norādītās starta vietas un uzrādīs aplikācijā fiksēto skrējienu saņems medaļu par dalību. Medaļu saņemšana 29.05.2021. no plkst. 9:30 – 18:00 Olaines Mežaparka estrādē.
 • Medaļas saņems pirmie 500 dalībnieki.
 
BALVAS IZLOZE
 • Dalībniekiem ir iespēja piedalīties veikala “Sporta punkts” dāvanu karšu izlozē.
 • Lai piedalītos balvas izlozē ir jāreģistrē sava skrējiena rezultāts interneta vietnē www.registrejies.eu līdz 29.05.2021. plkst. 23:50.
 • Izlozes kārtībā katrā no distancēm tiks izlozēti divi balvu ieguvēji. Par balvu saņemšanu vienosies personīgi.
 
DALĪBAS MAKSA
BEZ MAKSAS
 
PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
 
DROŠĪBA
Katrs dalībnieks, reģistrējoties skrējienam, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai, kā arī par epidemioloģiskās drošību pasākumu ievērošanu Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  Skrējiena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā.
 
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26658689. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
 
 
Informējam:
Tiks veikta Personas datu apstrāde ( vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas pilsētas / novada publicēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv
Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.
Iegūtie materiāli tiks publicēti interneta portālā - www.registrejies.eu , www.olainessports.lv , kā arī Olaines Sporta centra facebook.com lapā.
 
ATBALSTĪTĀJI

Olaines novads Isostar Smalkais muslis Sporta Punkts
Olaines sporta centrs Kantero O WAKE