SKRĒJIENS “Jānis un Jānītis 2023”


(pirmais skrējiens 1989. gadā maršrutā Cēsis – Līgatne)
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 • Veicināt veselīgu dzīves veidu, motivēt sportistus uz labiem rezultātiem, popularizēt Cēsis kā tradīcijām bagātu pilsētu un sporta un aktīva dzīvesveida centru.
 
1. PAMATINFORMĀCIJA
 
1.1. Datums
 • 2023. gada 23. jūnijs, sākot no plkst.10:30 līdz 13:00
 
1.2. Norises vieta
 • Cēsis - Pils parks
 
1.3. Distances
 • 600 m bērnu distance
 • 5 km
 • 10 km
Distanču shēma drīzumā būs šeit:
10 km shēma
5km shēma
 
1.4. Trases
 • Ar lentām marķēti celiņi un meža takas.
 
1.5. Sacensību programma
 • 9:30 – numuru izsniegšana
 • 10:30 - 600 m bērnu skrējiena starts
 • 11:00 - 5 km un 10 km distanču kopējais starts
 • 12:30 - apbalvošana un loterija
 
1.6. Reģistrācija
 • Reģistrēties var interneta vidē šeit: www.registrejies.eu
 • Reģistrācija beidzas 20.jūnijā plkst. 12:00 (līdz šim laikam reģistrētiem bērniem tiks nodrošinātas piemiņas medaļas).
 • Pasākuma dienā uz vietas reģistrēties nebūs iespējams.
.
 
2. GALVENIE NOTEIKUMI
 
2.1. Vecuma grupas
 • 600 m bērnu distancē drīkst piedalīties bērni līdz 12 gadu vecumam (2011. gads un jaunāki).
 • 5 km un 10 km distanču dalībnieki tiek iedalīti 4 vecuma grupās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē:
  • S/V jaunieši līdz 22 gadiem (2001. gads un jaunāki),
  • S/V pieaugušie no 23 līdz 39 gadiem (1984.–2000.),
  • S/V pieaugušie no 40 līdz 49 gadiem (1983.–1974.)
  • S/V pieaugušie un seniori no 50 gadiem un vecāki (1973 un vecāki)
 
 • 5 km un 10 km sacensībās drīkst piedalīties arī dalībnieki, kas ir jaunāki par 2011. gadu, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.
 
2.2. Dzeramais ūdens Pils parkā
 • Cēsu pilsētas parkā ir pieejams dzeramā ūdens krāns, kur ikviens var padzerties. Cēsis īsteno bezatkritumu dzīvesveidu, līdz ar to dzeršanas punktos aicina iedzīvotājus un viesus izmantot vairākkārt lietojamus ūdens uzpildīšanas traukus (piem., mīkstās pudelītes un glāzītes).
 
2.3. Kontrollaiks
 • Visu distanču veikšanai tiek noteikts kontrollaiks - līdz 12:15.
 
2.4. Nūjotāji
 • Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē) ar nosacījumu, ka dalībnieks veic distanci līdz trases slēgšanas brīdim (kontrollaikam).
 
2.5. Obligātais ekipējums
 • Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.
 
2.6. Apbalvošana
 • Visi bērni, kuri skries bērnu distanci, tiks apbalvoti ar piemiņas medaļām.
 • trīs ātrākie vīrieši un sievietes 5 km, 10 km distancēs absolūtajā un katras vecuma grupas ieskaitē tiks apbalvoti ar piemiņas medaļām, atbalstītāju un organizatoru sagādātajām piemiņas balvām.
 • Dalībnieki, kuriem vārds ir Līga vai Jānis, tiks godināti ar īpašām pārsteiguma balvām.
 
2.7. COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
 • Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.
 
2.8. Dalības maksa - bezmaksas
 
3. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
 
4.1. Distanču marķējums
 • Distances tiks marķētas ar lentām un uz trases uzpūstām košām bultām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.
 • Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai pa marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.
 
4.2. Veselība un drošība
 • Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties sacensībām. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
 • Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem pa tālruni.
 
4.3. Tiesāšana un diskvalifikācija
 • Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.
 • Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
 • Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.
 
4.4. Uzvedības un kārtības normas
 • Visiem dalībniekiem ir jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.
 • Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz atkritumu maisiem finišā.
4.5. Foto un video
 • Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.
 • Iegūtie materiāli tiks publicēti interneta portālā  www.cesis.lv, facebook.com lapā “Sports Cēsu novadā”.
 
4.6. Datu apstrāde
 • Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.
 • Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.
 
4.7. Izmaiņas nolikumā
 • Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām.
 • Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
 
​4.8. Rīkotājs
 • Sacensības rīko Cēsu novada pašvaldība. Atbildīgā persona: Ineta Krūmiņa, tālr. 29450843.
 
Ielīgosim Jāņus ar skrējienu!!!
 

ATBALSTĪTĀJI

Atbalsta