SKRĒJIENS “Jānis un Jānītis 2021”


(pirmais skrējiens 1989. gadā maršrutā Cēsis – Līgatne)
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 • Veicināt veselīgu dzīves veidu, popularizēt Cēsis kā sporta un aktīva dzīvesveida centru
LAIKS UN VIETA
 • Skrējiens notiks Līgo dienā, 2021.gada 23.jūnijā, ar starta vietu Cēsu Pils parkā.
 • Katrs dalībnieks skrien brīvi izvēlētu maršrutu no Cēsu pils parka laika posmā no plkst. 7:00. Distance jānoslēdz līdz plkst. 14:00.
DISTANCES (bez vecuma ierobežojuma)
 • 5km
 • 12km
 • 24km (pirmā skrējiena “Jānis” distances garums 1989.gadā)
 
SACENSĪBU VADĪBA
 • Skrējienu organizē Cēsu novada pašvaldība. Cēsu sporta koordinatore  Ineta Krūmiņa (t.29450843 ineta.krumina@cesis.lv.)
NORISE
 • Dalībnieks veic TIEŠSAISTES reģistrāciju līdz 19.06.2021. plkst. 23:59 interneta vietnē www.registrejies.eu. Katrs reģistrētais dalībnieks uz savu e-pastu saņems personalizētu numuru, kuru pēc vēlēšanās varēs izdrukāt un pievienot apģērbam redzamā vietā;
 • Katrs dalībnieks izmanto sev ērtāko un pieejamāko ierīci (telefonu, sporta pulksteni) un aplikāciju, lai fiksētu noskrieto distanci un laiku;
 • Skrējiens jāveic 23.06.2021. no ierīkotas starta vietas – Cēsu Pils parkā pie estrādes, pa iezīmētu maršrutu un laika posmā no plkst. 7:00. Skrējiena distance jānoslēdz līdz 14:00;
 • Iezīmētas būs 5km trase un 7,8km trase. Tie, kuri skries 12km, tie skrien 7,8km un 5km. Tie, kuri skries 24 km, skrien 3 x 7,8km.
 • 5 km segments šeit: https://www.strava.com/segments/28891993
 • 7,8 km segments šeit: https://www.strava.com/segments/28821836
  Obligāti jāievēro satiksmes noteikumi!
 • GPX faili - 5km .gpx fails un  7,5km .gpx fails
 • Dalībniekam pēc skrējiena (23.06.2021. līdz plkst. 23:59) ir jāreģistrē savu rezultātu interneta vietnē www.registrejies.eu (norādot – visu prasīto informāciju, kā arī pievieno fiksētā skrējiena ekrānuzņēmumu kā apliecinājumu par skrējiena rezultāta patiesumu);
 • Dalībnieks reģistrējoties skrējienam piekrīt datu apstrādei un savu datu (vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas pilsētas / novada) publicēšanai mājaslapā www.registrejies.eu.
 
APBALVOŠANA
 • Dalībnieks, kurš būs veicis 5km, 12km vai 24km distanci no norādītās starta vietas un uzrādīs aplikācijā fiksēto skrējienu, saņems medaļu par dalību. Medaļu saņemšana 23.06.2021. no plkst. 7:30 – 14:30 Cēsu Pils parka estrādē.
 • Pirmie 300 dalībnieki saņems medaļas.
 • Visiem Jāņiem un Līgām, kuri uzrādīs fiksētā skrējiena ekrānuzņēmumu, tiks dāvāti Jāņu zāļu vainagi.
 
BALVU IZLOZE
 • Dalībniekiem ir iespēja piedalīties balvu izlozē. Balvas piedāvā Cēsu novada uzņēmēji.
 • Lai piedalītos balvu izlozē ir jāreģistrē sava skrējiena rezultāts interneta vietnē www.registrejies.eu līdz 23.06.2021. plkst. 23:59.
 • Izlozes kārtībā katrā no distancēm tiks izlozēti balvu ieguvēji. Balvu izloze notiks 25.jūnijā. Par balvu saņemšanu vienosies personīgi.
 
DALĪBAS MAKSA - BEZ MAKSAS
 
PIETEIKŠANĀS SKRĒJIENAM
 • Interneta mājaslapā www.registrejies.eu aizpildot pieteikšanās formu.
DROŠĪBA
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties skrējienam, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai (par bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji), kā arī par epidemioloģiskās drošību pasākumu ievērošanu Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Skrējiena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā.
 
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 29450843.
 • Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
REĢISTRĒJIES UN PIEDALIES!
 • Informējam, ka tiks veikta Personas datu apstrāde (vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas pilsētas/novada publicēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
 • Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.
 • Iegūtie materiāli tiks publicēti interneta portālā - www.registrejies.eu, www.cesis.lv, facebook.com lapā “Sports Cēsīs”.
 
Ielīgosim Jāņus ar skrējienu!!!

ATBALSTĪTĀJI

Atbalsta