Kuldīgas 15. pusmaratons “Skrienam Kuldīgā”

LATVIJAS ČEMPIONĀTS PUSMARATONĀ
 ORGANIZATORI.
Kuldīgas novada Dome www.kuldiga.lv, Kuldīgas novada sporta skola www.kuldigasports.lv, Latvijas Vieglatlētikas savienība www.athletics.lv sadarbībā ar biedrību “I.S Sports Agency”.
INFO par sacensībām:  i.s.sportsagency@inbox.lv   (+371 29810990)

MĒRĶIS.
“SKRIENAM KULDĪGĀ”  Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Kuldīgas novadā un Latvijā.
Sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību, noskaidrot Latvijas čempionus pusmaratona distance.

DALĪBNIEKI.
5 km un 10 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.
Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2004. gadā vai vecāki. Ja pusmaratonu vēlas
skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas
jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas, bet reģistrējoties jānorāda atbildīgās personas vārds,
uzvārds!

REĢISTRĀCIJA.
http://registrejies.eu/
Saistībā ar valsts ierobežojumiem COVID-19 sakarā, sacensībās ir noteikts 1000 dalībnieku skaits. “Kuldīgas 15. Pusmaratons “Skrienam Kuldīgā” dalībnieku skaits distances - Pusmaratons (400 dalībnieki), 10 km skrējiens (300 dalībnieki), 5 km skrējiens (300 dalībnieki).
Veicot reģistrāciju kādā no distancēm apmaksas termiņš ir 5 dienas. Ja 5 dienu laikā no reģistrācijas brīža netiek veikta apmaksa, reģistrācija tiek anulēta. 31. Jūlijā pēc reģistrēšanās pieprasījuma, distanču dalībnieku skaits var tikts mainīts.

DALĪBAS MAKSAS.
Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo Biedrība “Pieliec soli”.
 
Kuldīgas 15. pusmaratons, 08.08.2020.
 
Apmaksas periods 21,0975 km 10km 5km
26.07.2020. – 02.08.2020. EUR 25 EUR 20 EUR 15
 
No garākas distances uz īsāku var pārreģistrēties nosūtot e-pastu uz info@noskrienziemu.lv, līdz 02.08.2020.
 
No īsākās distances uz garāku var pārreģistrēties, samaksājot pieteikšanās perioda attiecīgo distanču cenu starpību, nosūtot e-pastu uz info@noskrienziemu.lv, Sacensību organizators patur tiesības piešķirt cenu atlaides pēc saviem ieskatiem atsevišķām dalībnieku grupām.
 
Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības masa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.
 
“Skrien Latvija” 2020. gada sezonas abonementu īpoašniekiem tiek piedāvāta 15% atlaide. Atlaides kodu pieprasīt sūtot e-pastu uz  i.s.sportsagency@inbox.lv
 
DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.
Pusmaratons – 21,0975 km
Sievietes Vīrieši
21kmS 1981. – 2004. dzimš. g. 21kmV 1981. – 2004. dzimš. g.
21kmS40 1971. – 1980. dzimš. g. 21kmV40 1971. – 1980. dzimš. g.
21kmS50 1970. dzimš. g. un vecākas 21kmV50 1961. – 1970. dzimš. g.
    21kmV60 1960. dzimš. g. un vecāki
       
10 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
10kmSJ 2001. dzimš. g. un jaunākas 10kmVJ 2001. dzimš. g. un jaunāki
10kmS20 1991. – 2000. dzimš. g. 10kmV20 1991. – 2000. dzimš. g.
10kmS30 1981. – 1990. dzimš. g. 10kmV30 1981. – 1990. dzimš. g.
10kmS40 1971. – 1980. dzimš. g. 10kmV40 1971. – 1980. dzimš. g.
10kmS50 1970. dzimš. g. un vecākas 10kmV50 1961. – 1970. dzimš. g.
    10kmV60 1960. dzimš. g. un vecāki
       
5 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
5kmSJ 2001. dzimš. G. un jaunākas 5km VJ 2001. dzimš. g. un jaunāki
5km S20 1991. – 2000. dzimš. g 5km V20 1991. – 2000. dzimš. g.
5km S30 1981. – 1990. dzimš. g. 5km V30 1981. – 1990. dzimš. g.
5km S40  1971. – 1980. dzimš. g. 5km V40  1971. – 1980. dzimš. g.
5km S50  1970. dzimš. g. un vecākas 5km V50   1961. – 1970. dzimš. g.
    5km V60 1960. dzimš. g. un vecāki

PROGRAMMA.


APBALVOŠANA
Distancēs:
  • 21,0975km;
  • 10 km skrējienos;
  • 5 km skrējienos;
  1. Pusmaratons - 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
  2. 10km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
  3. 5km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
  4. Komandu vērtējums – 1.-3.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
  5. Kuldīgas pusmaratona rekords  250 EUR (sievietēm un vīriešiem)
Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.
 
Latvijas čempionātā pusmaratonā ar medaļām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji pieaugušo vecuma grupā vīriešiem un sievietēm (2004.g. un vecāki) un U23 vecuma grupā (1998.-2000.g. dzimušie juniori un juniores).
 
8.1. KOMANDAS:
8.1.1. Dalībnieki:
Komandas var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi.
Vienas komandas sastāvā drīkst būt minimums 5, bet maksimums 10 dalībnieki jebkādās dzimumu proporcijās.
Distance Dalībnieku skaits ieskaitei
21.0975 km 1
10 km 1
5 km 1
Jebkura iepriekšminētā distance 2
 
Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.
  1. Vērtēšana
Lai noteiktu labāko komandu tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti.
Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē). Tiek ņemti vērā 5 labākie individuāli iegūtie punkti un tie tiek summēti.
 
Ja vienas komandas dalībnieks vienā startē divās distancēs, tiek ieskaitīts tikai vienas distances rezultāts. Komandas pārstāvim, rakstiski, vismaz vienu stundu pirms pirmā starta, sacensību reģistratūrā jāpaziņo kuras distances punkti tiks ieskaitīti komandu kopvērtējumā. Nav pieļaujama viena dalībnieka divās dažādās distancēs iegūto punktu ieskaitīšana komandas vērtējumā.
  1. Reģistrēšanās
Lai piedalītos komandu ieskaitē, jāiesūta komandas sastāva pieteikums uz e-pastu info@noskrienziemu.lv (komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dd/mm/gg, distance).

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.
Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”)  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dd/mm/gg. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: info@noskrienziemu.lv

FOTO UN VIDEO.

Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Kuldīgas 15. pusmaratona „Skrien Kuldīgā” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.
Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.
 
TRASE