DALĪBNIEKU SARAKSTS

- "Dalībnieks pieteikts, dalības maksa nav apmaksāta".
- "Dalība apstiprināta, maksājums saņemts"
5kmS50
Latvia Liekmane Dzintra 1961 Nīkrāce 5kmS50
Latvia Luckāne Irēna 1962 Rīga 5kmS50
Latvia Pucena Iveta 1962 Sk Katrīna / Katrīna 5kmS50
Latvia Šteinberga Ieva 1966 Saldus 5kmS50